31.10.2017

Historie

První tábor

6.7.1990

První tábor

Náš oddíl tábořil v létě 1990 v jižních Čechách „Na blatech“. Tábor vedla Jana Vaňková a Pavel Kodras – Černá Noc. Jako duchovní rádce zde působil bratr Valentin Karol Laburda O.P. (dominikán). Po táboře nastal příliv nováčků. Ukazuje se nutnost založit vlastní středisko, samostatné, disponující právní subjektivitou, samosprávné s vlastním hospodařením

Založení střediska

8.11.1990

Dne 8.11.1990 bylo založeno středisko. Dle prezenční listiny byli přítomni sestry Jana Vaňková – Indián, Martina Vaňková – Svižník, Marie Hlaváčková, Marie Novotná, Anna Prokopová, Jana Čaplová, Věra Votápková a Petra Kodrasová dále bratři: Libor Bulín, Jaroslav Vaněk – Kelly, Jaroslav Goldmann – Atom, Miloš Palkoska, Ludvík Svoboda – Luiggi, Přemysl Sedlák – Štika, Stanislav Míka, Miloš Vrba, Pavel Kodras – Černá Noc, Eduard Čapla a Vítězslav Nezval. Celkem tedy 19 oldskautů a oldskautek. Středisko obdrželo číslo „4“ v berounském okrsku, člení se do 3 oddílů – oldskautský s číslem „201“, oddíl dospělých. Dále oddíl chlapecký (skauti a vlčata) „4“ a oddíl dívčí (skautky a světlušky) s číslem „2“. Byl přijat návrh bratra Kellyho, aby název střediska zněl „Radost a Naděje“.