V současné době má středisko Radost a Naděje 8 výchovných jednotek (oddílů), kterou jsou rozděleny podle věkových kategorií - zvlášť na dívky a chlapce (kromě kmene R&R a klubu OS).

Každý týden se pravidelně schází na svých schůzkách, které jsou plné her, naučí se zde spoustu zajímavostí, prožívají zde kratochvíle se svými kamarády a vše je zde vedeno zábavnou formou.

SKAUTSKÝ PROGRAM PŘIPRAVUJE VAŠE DĚTI NA ŽIVOT, SNAŽÍ SE JE VŠESTRANNĚ ROZVÍJET A VYCHOVÁVAT V DUCHU OBECNÝCH MORÁLNÍCH HODNOT A ZÁKLADNÍCH SKAUTSKÝCH IDEÁLŮ.

Oddílové schůzky chlapců a děvčat skautského střediska "Radost a Naděje" jsou v pravidelných časech. Průběžné informace je možné nalézt na těchto stránkách nebo ve farním zpravodaji.